Neonataal Centrum Rotterdam


Naadloze en excellente zorg aan neonaten!

Status: afgerond
Website: www.neonataalcentrumrotterdam.nl

Doelstelling

De beste zorg aan pasgeborenen op de beste plek. Dat is het hoofddoel van het Neonataal Centrum Rotterdam, een netwerkverband tussen neonatologen uit de drie ‘BeterKeten-ziekenhuizen’ voor (veel) te vroeg of ziek geboren kinderen. Zorg waarbij de processen nauwgezet op elkaar aansluiten en waar gewerkt wordt aan een gouden standaard voor neonatologische zorg. Hoe fijn is het voor baby en ouders als op elke plek dezelfde zorg en behandeling wordt toegepast. Dit wordt mede bereikt door het uitwisselen van medisch en verpleegkundig personeel en door gezamenlijke protocollen. 

In 2016 wordt het Neonataal Centrum Rotterdam doorontwikkeld naar een Perinataal Centrum Rotterdam. Een centrum waar zorg en behandeling voor zwangerschap, geboorte én zorg voor pasgeborene en moeders geboden wordt. 

Klik hier voor de informatiefilm over het Neonataal Centrum Rotterdam.

 

Documenten en Nieuws

Documenten:
- Ketenzorgpad Neonataal Centrum Rotterdam (januari 2015)
- Poster bijeenkomst zorgverzekeraars 31 mei 2016

Nieuws:
- Neonataal Centrum Rotterdam (februari 2015)
- Website Neonataal Centrum Rotterdam live (december 2015)


Artikel uit de Resultatenkrant:

Neonataal en Perinataal Centrum

Resultaten

De volgende resultaten worden met de samenwerking beoogd:
- Patiëntgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg.
- Goede aansluiting tussen de diverse zorgverleners- en aanbieders.
- Aangeboden op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste professional.
- Optimale benutting van (kostbare) capaciteiten.
- Het ontwikkelen van een gouden standaard voor neonatologische zorg. 

Aanpak

Dit project is in 2013 gestart vanuit een verkenning en in 2015 afgerond en geborgd in de organisaties. Er is gekozen voor een fasegewijze aanpak, gericht op de realisatie van:

  • Een ketenzorgpad met daarin heldere afspraken over het gewenste proces en bijbehorende verantwoordelijkheden.
  • Uniforme zorg door de ontwikkeling van diverse regionale protocollen aangaande de zorg aan en behandeling van pasgeborenen.
  • Verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg door het maken van een indicatorenset, een kwartaalrapportage en de bespreking van de uitkomsten.
  • De uitwisseling van medisch en verpleegkundig personeel binnen het Neonataal Centrum Rotterdam waardoor kennis gedeeld wordt en een bijdrage geleverd wordt aan de kwaliteit en uniformiteit van zorg.
  • Verbetering van de capaciteitsbenutting, door onder meer de oorzaken van stagnatie in doorstroming inzichtelijk te maken en op te lossen.
  • Optimalisatie van informatie aan ouders/verzorgers via een gezamenlijke website en overige informatiematerialen.

In 2016 wordt verkend in hoeverre het wenselijk en zinvol is om het Neontaal Centrum Rotterdam door te ontwikkelen naar een Perinataal Centrum Rotterdam, waarop optimaal samengewerkt wordt rondom de zorg aan moeder & pasgeborenen.

Betrokkenen

Specialisten, afdelingshoofden, medisch coördinatoren en bedrijfskundig managers (leden van de stuurgroep) van de deelnemende ziekenhuizen:

Dhr. A. Eggink, Erasmus MC
Dhr. R. Kornelisse, Erasmus MC
Dhr. I. Reiss, Erasmus MC
Mw. Y. Kant, Erasmus MC
Mw. N. Gemund, Franciscus Gasthuis
Mw. V. Karsdorp, Franciscus Gasthuis
Dhr. F. van der Made, Franciscus Gasthuis
Mw. A. Haringsma, Franciscus Gasthuis
Mw. A. Kamerbeek, Franciscus Gasthuis
Dhr. W. Vreeman, Franciscus Gasthuis & Vlietland
Dhr. H. Versendaal, Maasstad Ziekenhuis
Dhr. M. Baartmans, Maasstad Ziekenhuis|
Mw. H. Stash, Maasstad Ziekenhuis
Dhr. P. van der Weegen, Maasstad Ziekenhuis tot 1 oktober 2018, vanaf 1 oktober Mw. G. Aben, Maasstad Ziekenhuis


Projectbureau BeterKeten: Evelien Klokman
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept