BeterKeten-promotiesubsidies uitgereikt


aan drie regionale onderzoekstrajecten

Samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek levert meerwaarde op voor de kwaliteit van het onderzoek en daarmee aan de innovatie van zorg. Reden voor het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis, allen partners in de stichting BeterKeten, om drie promotiesubsidies uit te reiken. Inmiddels zijn drie regionale, kansrijke en waardevolle onderzoeksvoorstellen geselecteerd voor deze subsidie.

In oktober 2017 is de call van start gegaan. In totaal werden bijna 30 aanvragen ingediend. Deze moesten aan een aantal criteria voldoen. Zo moest het onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en/of doelmatigheid van de zorg, moest het promotiewaardig onderzoek betreffen, diende er sprake te zijn van goede en aantoonbare samenwerking tussen partijen en diende bij voorkeur alle BeterKeten-ziekenhuizen participeren in het onderzoeksvoorstel. Na een voorselectie in de drie perifere ziekenhuizen heeft een onafhankelijke en deskundige selectiecommissie, met daarin een vertegenwoordiging uit de vier ziekenhuizen, zich over deze voorstellen gebogen. Daarbij is tevens de methodologische opzet beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een selectieadvies, dat door het bestuur van de Stichting BeterKeten is overgenomen. Onderstaand de drie onderzoeksvoorstellen die de subsidie toegekend hebben gekregen:

Prehospitale triage van patiënten met een verdenking op een acute beroerte
Onderzocht gaat worden hoe patiënten met een beroerte, veroorzaakt door een afsluiting in één van de grote slagaders in het hoofd, in de ambulance geselecteerd kunnen worden, zodat ze direct naar het juiste ziekenhuis gebracht kunnen worden voor gespecialiseerde behandeling. De verwachting is dat patiënten hierdoor sneller behandeld kunnen worden en dat dit leidt tot beter herstel na de beroerte. Het onderzoek wordt begeleid door neurologen dr. Kerkhoff (copromotor Albert Schweitzer ziekenhuis), dr. Roozenbeek (copromotor Erasmus MC) en prof. dr. Dippel (promotor Erasmus MC). Bij het onderzoek zijn alle ziekenhuizen in de regio betrokken en ook het Regionaal Overleg Acute Zorg, ambulancediensten en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

HORIZON-IC studie
Dit staat voor: Harmonisatie en Optimalisatie van Rotterdamse IC Zorg binnen het IC Rijnmond Netwerk. Met dit promotietraject wordt onderzocht wat de risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van het post-IC-syndroom (PICS), of het krijgen van PICS kan worden voorspeld en wat het effect is van een nazorgprotocol op de kwaliteit van leven van post-IC-patiënten. Het onderzoek is onderdeel van de samenwerking tussen alle Intensive Careafdelingen in de regio vanuit het netwerk IC Rijnmond. Het onderzoek wordt geleid door intensivisten dr. E.J. Wils (copromotor) en dr. M. van Genderen (beiden Franciscus Gasthuis & Vlietland) en dr. J. van Bommel (copromotor Erasmus MC) en prof. dr. D. Gommers (promotor Erasmus MC).

Centralisatie van prostaatkanker operaties in regio Rijnmond 
In dit project wordt onderzocht in hoeverre centralisatie van prostaatkanker operaties met daaraan toegevoegd de beoordeling van de chirurgische snijvlakken tijdens de operatie (intra-operatieve vriescoupes) leidt tot een betere uitkomst en minder complicaties na operatie. Hoofdaanvrager en copromotor is patholoog dr. den Bakker (Maasstad Ziekenhuis), dr. van Leenders (patholoog Erasmus MC) is copromotor en begeleider, drs. Klaver (uroloog Maasstad Ziekenhuis) is tevens begeleider en promotor is prof. dr. Bangma (uroloog Erasmus MC en voorzitter Anser). In de Anserkliniek werken negen ziekenhuizen met elkaar samen. Zij beogen de prostaatkanker operaties te centraliseren op één plek, te weten het Maasstad Ziekenhuis. Hier gaat een team van ervaren urologen uit de samenwerkende ziekenhuizen de operaties uitvoeren.

Vervolg
Het bestuur van de BeterKeten heeft grote waardering voor de getoonde ambities en de inzet van alle mensen die een aanvraag hebben ingediend. In juni 2018 neemt het bestuur een besluit over een eventuele herhaling van deze call.

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept