Proef digitale innovatie IC-Rijnmond


IC-patiƫnten snel naar het juiste bed dankzij handige app

PERSBERICHT
11 oktober 2017

IC-patiënten snel naar juiste bed dankzij handige app

De afdelingen Intensive Care (IC) van de tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond kunnen hun beddencapaciteit sinds kort veel efficiënter verdelen, dankzij een app op de mobiele telefoon. Hiermee kan een intensivist (de medisch specialist van de IC) in één oogopslag en realtime zien waar in de regio nog bedden beschikbaar zijn en welk type bedden.

Ook kan direct contact worden gelegd met de dienstdoende collega van een andere IC, om een patiënt te kunnen aanbieden of bespreken. Na 31 oktober, wanneer de proefperiode met deze app eindigt, besluiten de intensivisten of ze ermee doorgaan. Intensivist Michael Frank van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) is enthousiast: “Dit middel helpt ons heel concreet om vorm te geven aan onze samenwerking binnen ‘IC Rijnmond’.”

Dit cluster van tien IC’s in de Rotterdamse regio werd opgericht in mei 2016, met als doel om IC-bedden – de duurste ziekenhuisbedden die er zijn – optimaal te benutten door ‘de juiste patiënt op de juiste IC’ op te vangen. In de praktijk betekent het dat de best toegeruste ziekenhuizen de meest complexe en ernstig zieke patiënten behandelen en verplegen, terwijl minder complexe patiënten vanuit bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis kunnen worden overgebracht naar een IC met een minder uitgebreid voorzieningenniveau. Uiteindelijk krijgt daardoor iedere patiënt de best passende zorg, terwijl een maximaal aantal patiënten binnen de eigen regio terechtkan.

“De werkwijze brengt met zich mee dat we vaker dan voorheen onderling ‘schuiven’ met patiënten”, licht Frank toe. “Op papier klopt dat systeem, in de praktijk is het lastiger om te beslissen welke patiënt we waar onderbrengen. We hebben dat eerst geprobeerd met een roulerend coördinatorschap. Het nadeel daarvan is dat iemand in een ander ziekenhuis beslissingen neemt over jouw bedden en niet altijd op basis van de meest actuele situatie. Nu hebben we iets beters: een app waarop je als intensivist meteen kan zien waar een patiënt terechtkan die je graag zou willen overplaatsen, bijvoorbeeld omdat je het bed nodig hebt voor een complexere patiënt.”

Frank legde hiervoor contact met MDLinking.com, de ontwikkelaar van de app. Frank: “We zien nu op onze mobiele telefoon meteen hoeveel bedden er bij anderen vrij zijn, welk type en niveau zorg daar geboden kan worden en met wie je contact kunt leggen. Dat is snel en direct. Je kan ook via een beveiligde ‘box’ de patiënt bespreken met je collega-intensivist. In feite is het onze kleine ‘marktplaats’ voor IC-bedden. Daarnaast helpt het middel ons om snel kennis uit te wisselen.” De enige vereiste is volgens Frank dat ieder zijn actuele gegevens goed bijhoudt. “Ik vind dit een heel fijne manier om onze IC-regio echt te laten werken zoals bedoeld.”

Er zijn in Nederland vanouds drie typen IC’s. Level 3 is het hoogste en kan zorg bieden aan de patiënten die het meest ernstig ziek zijn. In het belang van de patiënten, maar ook om verantwoord om te gaan met personeel en middelen, willen ziekenhuizen – daartoe gestimuleerd door overheid en verzekeraars – de meest zieke of complexe patiënten graag daadwerkelijk op een IC met level 3 opvangen. Mensen die er minder ernstig aan toe zijn, kunnen goed worden geholpen op een IC met level 2 of 1 en bij voorkeur niet op een hoger niveau dan nodig. Daarom is heel Nederland inmiddels opgedeeld in regionale IC-clusters waarin steeds alle levels vertegenwoordigd zijn. Lees meer over IC Rijnmond op http://www.ic-rijnmond.nl/.

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept