Succesvolle start MDO Schildklierzorg!


Als voorbereiding op het in oprichting zijnde SchildklierNetwerk, vond op woensdag 13 januari j.l. het eerste regionale multidisciplinaire overleg (MDO) 'Schildklierzorg' plaats. Dit project wordt vanuit de stichting BeterKeten in nauwe samenwerking met betrokken medisch specialisten gerealiseerd.

Tijdens het MDO delen de medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen hun kennis en expertise aangaande de schildklierzorg met elkaar. Per patiënt wordt gezamenlijk besproken wat het gewenste behandelbeleid is en in welk ziekenhuis deze behandeling plaats kan vinden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de schildklierzorg. Internist-endocrinologen, (endocrien) chirurgen, pathologen, nucleair geneeskundigen, radiologen, radiotherapeuten, internist-oncologen en klinisch chemici zijn betrokken bij het SchildklierNetwerk. Op beide oevers van de Maas (noord en zuid) vindt een MDO plaats, gevolgd door een gezamenlijk MDO met alle betrokken perifere ziekenhuizen en het academische Erasmus MC.

"Er was sprake van een succesvolle start. Ik heb meteen veel geleerd en de zorg is er beter door geworden! Het beleid voor de besproken patiënten is nu volgens de allerbeste inzichten. Ons doel lijkt te worden bereikt." Aldus dr. M. Castro Cabezas, één van de initiatiefnemers van het SchildklierNetwerk. Bij dit netwerk zijn het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis betrokken.

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept