Project fertiliteitspreservatie...


... met goed resultaat afgerond!

Een veelvoorkomende bijwerking van een oncologische behandeling is schade aan de eierstokken. Dit heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid en voor de kwaliteit van leven. De mogelijkheden voor het bewaren van de vruchtbaarheid (de fertiliteitspreservatie) is in de afgelopen jaren toegenomen en zullen nog verder toenemen in de nabije toekomst.

De huidige counseling over de consequenties van een oncologische aandoening en behandeling schiet te kort, in de zin dat niet elke patiënte hiervoor (tijdig) verwezen wordt of kan worden verwezen omdat er geen aanbod is. Dit is de reden waarom gynaecologen uit de regio zuidwest Nederland zich in de afgelopen maanden hebben ingespannen om counseling inzake fertiliteit en het bewaren daarvan optimaal aan te bieden op één locatie (het Erasmus MC) in de regio zuidwest Nederland. Het is de wens van de gynaecologen om elke patiënte met een oncologische aandoening én 40 jaar of jonger een counselinggesprek betreffende de fertiliteit aan te bieden op deze locatie. Daarbij wordt zorg gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, wat bijdraagt aan verdere innovatie van deze relatief nieuwe zorg. 

Deze inzet heeft geresulteerd in een concreet voorstel aan de regio en een patiënten informatiefolder. Dit voorstel is verspreid onder alle (medische) professionals in de regio die betrokken zijn bij de oncologische zorg. Belangrijke uitgangspunten bij dit voorstel zijn:

  • snelle service: de patiënte kan binnen één werkdag terecht voor een counselinggesprek waardoor vertraging van het oncologisch behandelproces geminimaliseerd wordt;
  • uitstekende kwaliteit van de voorlichting waardoor de patiënte optimaal geïnformeerd is en in staat is goede keuzes te maken;
  • zeer goede afstemming met de verwijzend medisch specialist die de oncologisch behandelaar blijft in het eigen ziekenhuis. 

Op 9 juli 2015 vond een succesvolle regionale ontmoeting plaats rondom dit thema. Diverse medische en verpleegkundige professionals uit de gehele regio zuidwest Nederland waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst vertelde prof. Joop Laven (Erasmus MC) vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken wat de mogelijke consequenties van een oncologische aandoening en -behandeling zijn voor de fertiliteit van een vrouwelijke patiënte en daarmee ook voor haar kwalitit van leven. Vervolgens ging hij in op de actuele mogelijkheden om de fertiliteit te preserveren en de kans van slagen in deze. Hierna vertelde dr. Marcel van Hooff (Sint Franciscus Vlietland Groep) over zijn ervaringen inzake het verlenen van goede counseling in deze. Hij deed dit vanuit patiëntenperspectief door een concrete casus uit zijn praktijk te bespreken. Ook ging hij in op de meerwaarde van de samenwerking in deze met het Erasmus MC en via de BeterKeten. Hij sloot af met een aantal 'take home messages'. De dia's van de bijeenkomst ziet u hier

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept