Opening call BeterKeten subsidie 2020


Subsidiecall open 1 september tot 27 oktober 2020

UPDATE 3 november 2020: de voorindiening is gesloten per 27 oktober jl.

Innovatie en voortuitgang vraagt om onderzoek, ontwikkeling en samenwerking. De stichting BeterKeten faciliteert en stimuleert sinds 2011 de samenwerking op het gebied van patiëntenzorg en wetenschap over de muren van zorginstellingen en specialismen heen.

De BeterKeten faciliteert daarbij diverse regionale netwerken en projecten, zoals Centrum Gezond Gewicht, SchildklierNetwerk, IBD-zorg, AllergieNetwerk, Virale Hepatitis en IC-Rijnmond netwerk. Dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit topklinische en academische ziekenhuizen samen méér waarde op levert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor verdere innovatie van zorg en samenwerking, weten de BeterKeten ziekenhuizen al langer. Daarvoor kende de BeterKeten de afgelopen jaren al acht subsidies toe aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek; de STOP-studie, SPIN-P studie, BRAVOO! studie, Anser-studie, Horizon-IC Studie, Presto-studie, CardioBese en Schildklierzorg. De eerder uitgereikte subsidies dragen stuk voor stuk bij aan innovatie en sterke samenwerking binnen de regio.  

Opnieuw subsidie beschikbaar
Ook komend jaar wordt opnieuw een stimulans gegeven aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek door het beschikbaar stellen van subsidie aan de drie beste en meest waardevolle gezamenlijke aanvragen. De subsidie heeft betrekking op de personele kosten van een promovendus, voor de duur van drie jaar. De promovendus wordt aangesteld in één van de perifere BeterKeten-ziekenhuizen met een duidelijke koppeling aan het Erasmus MC.

Vanaf 1 september tot 27 oktober 2020 opent BeterKeten de voorindiening van de subsidiecall. Medio februari 2021 vindt bekendmaking plaats van de gehonoreerde aanvragen. Per aanvraag is een subsidie beschikbaar van € 191.000. Het BeterKeten bestuur geeft hiermee een belangrijke stimulans aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in de regio Groot-Rijnmond.

Volledige procedure BeterKeten Call 2020/2021

Meer weten over deze samenwerkingen en studies of zelf een initiatief voor het verbeteren van de patiëntenzorg, kijk dan op www.beterketen.nl voor meer informatie.

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept