Unieke netwerksamenwerking


tijdens COVID-19 in Zuidwest-Nederland

Begin maart ging het eerste ziekenhuis in de regio ‘op slot’ vanwege de COVID-19 uitbraak. In de regio van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) moesten snel daarna ook de 11 ziekenhuizen continuïteitsmaatregelen nemen. Dat was het teken voor het stafbureau van het ROAZ ZWN om versneld een ondersteuningsstructuur voor de regionale beheersorganisatie in te richten: het zogenaamde crisisteam. In dit team werden de krachten vanuit het stafbureau gebundeld met hulp van andere regionale netwerkorganisaties. Een netwerksamenwerking pur sang die nu welverdiend in de schijnwerpers staat!

Toen de opnames in de ziekenhuizen bleven stijgen, de uitbraken in de niet-acute zorgsector toenamen en er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) regionaal verdeeld moesten worden, groeide het werk al snel boven het hoofd van het ROAZ-stafbureau. Er lagen simpelweg teveel vraagstukken en opdrachten om met het eigen team te kunnen bolwerken. Vervolgens werd er hulp gevraagd én spontaan aangeboden vanuit het netwerk. Het crisisteam is versterkt met professionals vanuit o.a. de stichting BeterKeten, deRotterdamseZorg, ZorgImpuls en het ABR Zorgnetwerk ZWN (zie kader). Op deze manier werden professionele en persoonlijke netwerken inclusief bijbehorende expertises gebundeld. Dit alles ten gunste van alle hardwerkende professionals om de zorgcontinuïteit in Zuidwest-Nederland te blijven waarborgen en daar zijn we heel trots op!

Lees het volledige artikel van Sandra de Snoo en Janet Vos. 

Rol van de BeterKeten
Marlise maakte binnen het Tactisch Team van het ROAZ ZWN, onderdeel uit van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, hét informatieknooppunt voor capaciteit en beschikbaarheid. Elke dag zorgde zij, samen met haar team, ervoor dat we onze zorgregio qua aantallen in beeld hadden en dat  patiënten binnen de regio en landelijk konden worden verspreid om de bezetting evenredig te verdelen.
Vanuit haar rol als adviseur binnen het IC Rijnmond Netwerk kon Evelien snel de ROAZ-collega's ondersteunen met het samenbrengen van de groep outbreak intensivisten voor het formuleren van het op- en afschalingsplan voor de IC zorg en voorbereidingen voor een mogelijke nieuwe piek.

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept